Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων”.
Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 5-1-2018 • Ώρα 15:00.
Λήξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 22-1-2018 • Ώρα 15:00.