Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με λογιστικό γραφείο

H Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, από λογιστικό γραφείο, για το έτος 2018.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00, στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος, τηλ.: 2109712955).-