Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων για τη λειτουργία χώρων στάθμευσης

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων - οικοπέδων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 9/3/2018 και λήγει στις 28/03/2018 και ώρα 15:00.-