Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών USB

H Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας Συσκευών (USB Τoken), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Για τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορείτε ενημερωθείτε από το Γραφείο των Σχολικών Επιτροπών.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος, τηλ.: 2109712955).-