Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του "Προγράμματος θερινής - φθινοπωρινής δημιουργικής απασχόλησης"

Η Πρόεδρος του ΟΠΚΑΠ, Βασιλεία Αλεξίου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)" έτους 2018 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 7 Μαΐου 2018
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 9:30 π.μ.
Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:00 πμ.-