Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου"

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου".

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ώρα 9:00πμ - 10:00πμ.


Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.-