Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία ''Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών των Νηπιαγωγείων του Δήμου''.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018 και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Ξενοφώντος 10, 2ος όροφος - Τηλ.: 2109712955).-