Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό

Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τις ανάγκες του νέου βρεφικού τμήματος του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού και καλεί τους ενδοαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχετικές προσφορές έως και την Πέμπτη 5-7-2018 και ώρα 13:00.-