Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Διαγωνισμός για τη "Συντήρηση αντλιοστασίων και συντήρηση Η/Μ σιντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών"

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας "Συντήρηση αντλιοστασίων και συντήρηση Η/Μ Συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών" και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00, στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου.-