Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παραχώρηση χώρου σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Με στόχο την αξιοποίηση της Πλατείας Παναγούλη και ειδικότερα του υπάρχοντος κυλικείου, καλούνται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του άρθρου 2, παράγραφος 2 & 3 του Ν.4430/2016, (Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας), που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείρισή του, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από Πέμπτη 5/7/2018 έως Παρασκευή 27/7/2018, ώρες 8:00 έως 15:00.-