Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018

Διαγωνισμός για τη "Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου"

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.
Έναρξη υποβολής προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2018 και ώρα 15:00,-