Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάθεση σχεδιασμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για το έργο “Υπηρεσίες προετοιμασίας λεπτομερή σχεδιασμού για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA”.
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 24/9/2018. Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών: 10:30.-