Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή ελαστικών

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για:

1. Προμήθεια ελαστικών
2. Συντήρηση και επισκευή ελαστικών.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26/9/2018. Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών: 10:30.-