Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια:
Α. Καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων
Β. Καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Γ. Φυσικού αερίου και
Δ. Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 3-10-2018, ώρα 15:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29-10-2018, ώρα 15:00.-