Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” και συγκεκριμένα των minibus, του μικρού σαρώθρου και των δύο πούλμαν για τα έτη 2018-2019.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 3-10-2018, ώρα 15:00
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29-10-2018, ώρα 15:00.-