Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη διαγωνισμού για την υπηρεσία "Μεταφορές προσώπων"

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Μεταφορές προσώπων".
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55,2ος όροφος) την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.-