Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών και μονωτικών υλικών

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για:
Α. “Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, τούβλα κ.λπ)”.
Β. “Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικών ταρατσών σχολείων”.
Γ. “Προμήθεια εποξειδικής ρητίνης για επίστρωση σε βιομηχανικά δάπεδα”.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 3/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.-