Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία ''Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών των Νηπιαγωγείων του Δήμου''. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου". Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά την Τετάρτη 9…
Η Πρόεδρος του ΟΠΚΑΠ, Βασιλεία Αλεξίου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗΣ…
H Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας Συσκευών (USB Τoken), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων - οικοπέδων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι…