Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαθνή διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 64/2014 τεχνικής μελέτης.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Πλειοδοτική Δημοπρασία για την Εκμίσθωση του κυλικείου της πλατείας Λήμνου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου Αγ. Δημητρίου.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, οδός Αγίου…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα σημεία του δήμου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 334/2014…