Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου Αγ. Δημητρίου.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, οδός Αγίου…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από καταγεγραμμένα σημεία του δήμου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 334/2014…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο, Πρόχειρο, Μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών γραφείου. Οι προφορές πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, οπωσδήποτε μέχρι και την…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο, Πρόχειρο, Μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο, πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ξύλινων φρακτών & εξαρτημάτων για χώρους πρασίνου.Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας…