Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κλπ». Περισσότερες…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λπ." ποσού 8.940,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και την κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 988/44106/2014 Προκήρυξη…
Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των 4ου Δημοτικού Σχολείου, 8ου Δημοτικού Σχολείου, 14ου…
Η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων των 3ου Λυκείου, 6ου Γυμνασίου, και…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Νέα Πλειοδοτική Δημοπρασία για την Εκμίσθωση ''Μικτής Επιχείρησης: Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης τροφίμων και ποτών - Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου γεύματος και Αναψυχής'' της…