Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στον ενδεικτικό προυπολογισμό για την υπηρεσία…
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημοπρασία πλειοδοτική, για την εκμίσθωση χώρων στις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών. Οι…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Smart…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών στο πλαίσιο…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού.Ως ημερομηνία λήξης της…