Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ' ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη σχολική…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό «Προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων από το Συνεργείο του Δήμου», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 91/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων για θέρμανση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Π.Κ.Α.Π, Ο.Π.Α.Π, Α/ΘΜΙΑ,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για “την προμήθεια ειδών παντοπωλείου του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου, "Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας", για τα έτη 2017-2018”.…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, (Ταχ.…