Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να καλυφθούν οι χωροταξικές ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. Καλούνται…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.-  
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την “Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων και προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συσστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους".Καταληκτική…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο τις "Παροχές Ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας".Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5-7-2016, ώρα 15:00.Hμερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6-7-2016, ώρα 10:00.  
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου».Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-7-2016 και 10:00.