Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 2ος όροφος, (Ταχ.…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου”. Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 4-7-2017, ώρα 10:00Λήξη υποβολής προσφορών:     Παρασκευή 28-7-2017, ώρα…
H Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης μίας βραχυχρόνιας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Το…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διαγωνισμό, για την προμήθεια:α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουβ) Φωτοτυπικού υλικούγ) Βιβλίων κ.λπ.δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεωνε) Αναλώσιμων Η/Υ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5/7/2017,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Μεταφορές Προσώπων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, από ώρα 10:00 π.μ έως…