Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την “Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές & νηπιαγωγεία”.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την Τετάρτη 1-3-2017, ώρα 10:00π.μ. - 10:30π.μ.-…
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού, διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας "Οργάνωση & λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγ. Δημητρίου στη Ραφήνα".Η…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διάφορων υπηρεσιών του Δήμου.Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 6/2/2017 και λήγει στις 27/2/2017 και ώρα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την 'Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου”. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2016.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2017.