Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια:A) Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.Β) Φωτοτυπικού υλικού 2015 - 2016.Γ) Βιβλίων κ.λπ.Δ) Προτυπωμένου Μηχανογραφικού χαρτιού.Ε) Εκτυπώσεων, εκδόσεων,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του πρόσωπων για το…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, τούβλα, κ.λπ.)». Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 15:00.Hμερομηνία…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της 5ης Λέσχης Ηλικιώμενων (ΚΑΠΗ), στην περιοχή του Ασυρμάτου. Έναρξη υποβολής προτάσεων:…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής pροκηρύσσει διαγωνισμό για δύο κατηγορίες εργασιών:Κατηγορία Α΄: Εργασία για κοπή - κλάδεμα ψηλών δένδρων.Κατηγορία Β΄: Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων. Υποβολή προσφορών: Μέχρι Παρασκευή 04/03/2016…