Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “Μέσων Ατομικής Προστασίας”.O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, (2ος όροφος - αίθουσα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών” & τη “Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 2016” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές προσφορές.Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να καλυφθούν οι χωροταξικές ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. Καλούνται…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την «Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές.-  
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την “Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων και προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συσστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους".Καταληκτική…