Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την “Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων και προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συσστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους".Καταληκτική…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο τις "Παροχές Ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας".Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5-7-2016, ώρα 15:00.Hμερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6-7-2016, ώρα 10:00.  
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου».Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-7-2016 και 10:00.  
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 3 επιβατικών αυτοκινήτων. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/06/2016, ώρα 15:00.Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ώρα 17:00.  
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ρολών ασφαλείας δημοτικών κτιρίων». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/06/2016 και ώρα 15:00Hμερομηνία διαγωνισμού: 22/06/2016 και…