Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο, Ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου και για τη θέρμανση του Δήμου και των Νομικών του…
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή, δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Επαναληπτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015". Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια πούλμαν του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία “Μεταφορές προσώπων”.Υποβολή προσφορών μέχρι τις 26-4-2016 και ώρα 15:00.Hμερομηνία διαγωνισμού: 27-4-2016 και ώρα 11:00.-