Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο, τούβλα, κ.λπ.)». Υποβολή προσφορών: Μέχρι την Παρασκευή 4/3/2016 και ώρα 15:00.Hμερομηνία…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της 5ης Λέσχης Ηλικιώμενων (ΚΑΠΗ), στην περιοχή του Ασυρμάτου. Έναρξη υποβολής προτάσεων:…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου Αττικής pροκηρύσσει διαγωνισμό για δύο κατηγορίες εργασιών:Κατηγορία Α΄: Εργασία για κοπή - κλάδεμα ψηλών δένδρων.Κατηγορία Β΄: Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων. Υποβολή προσφορών: Μέχρι Παρασκευή 04/03/2016…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας,…
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγ. Δημητρίου Αττικής, Μαρία Θάνου, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία "Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου…