Προμήθειες & Υπηρεσίες

Προμήθειες & Υπηρεσίες


Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 21-4-2016 και ώρα…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη σχολική περίοδο».…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του Δήμου Αγ. Δημητρίου, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να  υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για:Α. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και Β. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου στην…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια:A) Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.Β) Φωτοτυπικού υλικού 2015 - 2016.Γ) Βιβλίων κ.λπ.Δ) Προτυπωμένου Μηχανογραφικού χαρτιού.Ε) Εκτυπώσεων, εκδόσεων,…