Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017"

.Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για το έργο "Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 16-5-2017 και ώρα 9:30 έως 10:00 στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου 55, 2ος όροφος.-

prokhryjh kai teyxh