Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Διαγωνισμός για την "Κατασκευή νέων τάφων 2017"

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή νέων τάφων 2017" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν σχετική προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 25-5-2017 και ώρα 9:30 έως 10:00, στο 2ο όροφο του Δημαρχείου Αγ. Δημητρίου.

Σημείωση: Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται από την έδρα της υπηρεσίας μέχρι και τη Δευτέρα 22-5-2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-