Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Διαγωνισμός για την ανακαίνιση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Ανακαίνιση & Εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017.-