Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018

Διαγωνισμός για την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου κατασκευής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ".

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.-


download

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης

Σχέδια