Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία "Μεταφορές προσώπων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55,2ος όροφος) την Τετάρτη 21…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση τμημάτων οδών…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Προμήθεια κάδων”. Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 15:00Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-11-2018, ώρα 15:00
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Προμήθεια ειδικού σκυροδέματος για βιομηχανικά δάπεδα κ.λπ."Έναρξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 2-11-2018, ώρα 15:00Λήξη υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23-11-2018, ώρα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου διακηρύσσει τη, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για την προστασία κοινόχρηστων χώρων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου την Τετάρτη 7/11/2018…
Σελίδα 1 από 36