Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Smart…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών στο πλαίσιο…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού.Ως ημερομηνία λήξης της…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο, πρόχειρο διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, τηλεομοιοτύπων, σαρωτών κ.λπ.Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55, 2ος…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια "ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…