Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν σχετική προσφορά.…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθειας οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αγ. Δημητρίου (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάληψη της εργασίας "Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου" (Αθλοδιακοπές 2015).Ο διαγωνισμός θα…
O Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδών 2015" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την "Προμήθεια ημιφορτηγού οχήματος". Περισσότερες πληροφορίες στα…