Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού.Ως ημερομηνία λήξης της…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο, πρόχειρο διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, τηλεομοιοτύπων, σαρωτών κ.λπ.Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55, 2ος…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια "ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την ανάληψη του έργου "Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο".Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαθνή διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 64/2014 τεχνικής μελέτης.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση…