Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο, Πρόχειρο, Μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών γραφείου. Οι προφορές πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, οπωσδήποτε μέχρι και την…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Προκηρύσσει Δημόσιο, Πρόχειρο, Μειοδοτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου».Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει δημόσιο, πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ξύλινων φρακτών & εξαρτημάτων για χώρους πρασίνου.Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εργασία “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εργασία “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ…