Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”.Ο διαγωνισμός…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια :α) ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ…
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγ. Δημητρίου Αττικής, κ. Θάνου Μαρία, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία "Οργάνωση και Λειτουργία Κατασκήνωσης του…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για τις εργασίες:α) Κοπή - κλάδεμα ψηλών δένδρων 2015 &β) Μισθώματα μηχανημάτων - μηχανική εκρίζωση κορμών δένδρων.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/3/2015 και…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στον ενδεικτικό προυπολογισμό για την υπηρεσία…