Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαθνή διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 64/2014 τεχνικής μελέτης.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Πλειοδοτική Δημοπρασία για την Εκμίσθωση του κυλικείου της πλατείας Λήμνου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Aνακατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα αδειοδότησης”.Η δημοπαρσία θα διεξαχθεί την…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων του Δήμου Αγ. Δημητρίου.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου Δημητρίου, οδός Αγίου…