Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εργασία “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την εργασία “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τις κάτωθι ομάδες: A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ…
Σελίδα 37 από 37