Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για τη “Λειτουργική αναβάθμιση χώρων πρασίνου: πλατειών, πάρκων, παιδότοπων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων”.Έναρξη υποβολής προσφορών: 09/07/2018 και ώρα 15:00Καταληκτική…
Με στόχο την αξιοποίηση της Πλατείας Παναγούλη και ειδικότερα του υπάρχοντος κυλικείου, καλούνται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) του άρθρου 2, παράγραφος 2 & 3 του Ν.4430/2016, (Συλλογικής και Κοινωνικής…
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας "Συντήρηση αντλιοστασίων και συντήρηση Η/Μ Συντριβανιών και λοιπών αυτοματισμών" και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχετική…
Ο Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για τις ανάγκες του νέου βρεφικού…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ…