Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2016.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2017.  
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ.λπ.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή του ΕΕΕΕΚ" και καλεί…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου, Αθανασίου Διάκου, Όθωνος και Κολοκοτρώνη…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “Μέσων Ατομικής Προστασίας”.O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, (2ος όροφος - αίθουσα…