Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

H Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης μίας βραχυχρόνιας άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση. Το…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διαγωνισμό, για την προμήθεια:α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείουβ) Φωτοτυπικού υλικούγ) Βιβλίων κ.λπ.δ) Εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεωνε) Αναλώσιμων Η/Υ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5/7/2017,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσει διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Μεταφορές Προσώπων".Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγ. Δημητρίου την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, από ώρα 10:00 π.μ έως…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδών 2017". Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Ανακατασκευές κοινόχρηστων χώρων" και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την…