Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ρολών ασφαλείας δημοτικών κτιρίων». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/06/2016 και ώρα 15:00Hμερομηνία διαγωνισμού: 22/06/2016 και…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο, Ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου και για τη θέρμανση του Δήμου και των Νομικών του…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή νέων τάφων 2016" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας "Μελίνα Μερκούρη"" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για…
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή, δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία…