Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη" και καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κ.λπ." και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2016.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2017.  
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ κ.λπ.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού σε θεραπευτική και κολυμβητική δεξαμενή του ΕΕΕΕΚ" και καλεί…