Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο, Ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου και για τη θέρμανση του Δήμου και των Νομικών του…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Κατασκευή νέων τάφων 2016" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας "Μελίνα Μερκούρη"" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για…
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας "Θερινή, δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου". Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Επαναληπτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015". Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών…