Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διάφορων υπηρεσιών του Δήμου.Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει στις 6/2/2017 και λήγει στις 27/2/2017 και ώρα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την 'Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου”. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διεύρυνση χώρων κίνησης πεζών και βελτίωση φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη" και καλεί τους ενδιαφερόμενους…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κ.λπ." και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2016.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2017.