Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση και αξιοποίηση χώρου μεταξύ των οδών Αγ. Βασιλείου, Αθανασίου Διάκου, Όθωνος και Κολοκοτρώνη…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας “Μέσων Ατομικής Προστασίας”.O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου, (2ος όροφος - αίθουσα…
O Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων & βελτίωση φωτισμού στην οδό Πριάμου κ.λπ.» και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επεμβάσεις για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφισταμένων πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.».Ο Διαγωνισμός θα…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την “Προμήθεια ελαστικών” & τη “Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 2016” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές προσφορές.Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη…