Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την “Προμήθεια υλικών για συντήρηση αυτόματων ποτιστικών συστημάτων και προμήθεια υλικών για εγκατάσταση νέων ποτιστικών συσστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους".Καταληκτική…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο τις "Παροχές Ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας".Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5-7-2016, ώρα 15:00.Hμερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6-7-2016, ώρα 10:00.  
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Έργα υποδομής, αποχέτευσης και οδοποιίας στην περιοχή ΕΚΤΕΛ" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να…
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, Μαρία Ανδρούτσου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου».Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 1-7-2016 και 10:00.  
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 3 επιβατικών αυτοκινήτων. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/06/2016, ώρα 15:00.Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/07/2016, ώρα 17:00.