Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη, με ανοιχτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολείων - 2016" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.Παραλαβή…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) του Δήμου Αγ. Δημητρίου, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να  υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό για:Α. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και Β. Συντήρηση - επέκταση - αντικατάσταση πρασίνου στην…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια:A) Γραφικής Ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.Β) Φωτοτυπικού υλικού 2015 - 2016.Γ) Βιβλίων κ.λπ.Δ) Προτυπωμένου Μηχανογραφικού χαρτιού.Ε) Εκτυπώσεων, εκδόσεων,…
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του πρόσωπων για το…