Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Στις υποκατηγορίες αυτής της ενότητας δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις που αφορούν σε διαγωνισμούς προμηθειών, κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών προς το Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ανακοινώνονται όλες οι προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όλες οι εν λόγω δημοσιεύσεις αναρτώνται και στην σελίδα της Διαύγειας.

 


 

Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια πούλμαν του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής…
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία “Μεταφορές προσώπων”.Υποβολή προσφορών μέχρι τις 26-4-2016 και ώρα 15:00.Hμερομηνία διαγωνισμού: 27-4-2016 και ώρα 11:00.-  
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 21-4-2016 και ώρα…
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η δράση «Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη σχολική περίοδο».…
Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακηρύσσει τη, με ανοιχτή δημοπρασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολείων - 2016" και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά.Παραλαβή…