Πίνακες κατάταξης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού στον ΟΠΚΑΠ (ΣΟΧ 1/2016)

Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγ. Δημητρίου, ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την πρόσληψη προσωπικού (ΣΟΧ 1/2016).-