Ανακοίνωση ορθής επανάληψης των πινάκων κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη σύναψη σύμβασης εργασίας (ΣΟΧ 1/2017) για τα Κέντρα Κοινότητας

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ορθή επανάληψη των πινάκων κατάταξης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την υλοποίηση των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου» και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου».