Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την κάλυψη δύο θέσεων ΥΕ βοηθητικού προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Άγιος Δημήτριος, 01/09/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 31810
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Διοικητικό
ΓΡΑΦΕΙΟ Προσωπικού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια της Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν στον πίνακα κατάταξης της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης, Κωδικός Θέσης 114 ειδικότητα ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για την κατάληψη δύο θέσεων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55).


Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού
Ευγενία Παναγιωτοπούλου