Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την πλήρωση θέσεων εργασίας

Δίνονται στη δημοσιότητα πίνακες που αφορούν αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης για τον κωδικό θέσης 114 ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου έκτακτου προσωπικού, για την υλοποίηση των Πράξεων «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου» και «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»- Άξονας προτεραιότητας (9).

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.-