Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση για τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                             Άγιος Δημήτριος, 08-11-2017 
                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 42035

Δ/ΝΣΗ: Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προσωπικού


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια της Δημόσιας Κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν στον πίνακα κατάταξης της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης, Κωδικό Θέσης 110 ειδικότητα ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για την κατάληψη μίας -1- θέσης, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου (Αγ. Δημητρίου 55).

Η Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού
Ευγενία Παναγιωτοπούλου