Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου από τον ΟΠΑΠ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, με ειδικότητα ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.-