Πρόσληψη δύο εργατών νεκροταφείου

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου.-