Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις γιατρούς

H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, συνολικής διάρκειας έως ενός έτους.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8-1-2018.-