Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 29/1/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγίου Δημητρίου 55), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν στον πίνακα κατάταξης της ΣΟΧ 1/2017, κωδικός θέσης 111, ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού.-