Ανακοίνωση των πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων της ΣΟΧ 2/2017

Δίνονται στη δημοσιότητα οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2017.-